ขาย ที่ดิน ลำปาง

ขาย ที่ดิน ลำปาง ถูก มีต้น สัก และ ต้น ยาง ตัดขาย ได้ทันที

มีต้น สัก และ ต้น ยาง ตัดขาย ได้ทันที
นส 3 มีทั้งหมด 3 แปลง
ที่เหลือเป็นเอกสารหลากหลาย สามารถไปทำใบจองที่กรมที่ดิน ไปขอ นส 3 และไปขออกฉโนดได้
แปลงรอบๆ เขาขออกฉโนดแล้ว
สรุปมีทั้งหมด 10 แปลง

209 ไร่ 2 งาน 85 ตร.วา 40 ล้านบาท

สนใจติดต่อ 0818149949 ไลน์ไอดี @bptl

homepricethai.com

Category:

Description

ขาย ที่ดิน ลำปาง ซื้อขาย ที่ดิน ลำปาง ที่ดิน เถิน ขาย ที่ดิน การเกษตร ลำปาง ซื้อ ที่ดิน ลำปาง ขาย ที่ดิน ราคา ถูก ลำปาง ขาย ที่ดิน เปล่า ลำปาง

ขาย ที่ดิน ลำปาง ถูก มีต้น สัก และ ต้น ยาง ตัดขาย ได้ทันที

มีต้น สัก และ ต้น ยาง ตัดขาย ได้ทันที
นส 3 มีทั้งหมด 3 แปลง
ที่เหลือเป็นเอกสารหลากหลาย สามารถไปทำใบจองที่กรมที่ดิน ไปขอ นส 3 และไปขออกฉโนดได้
แปลงรอบๆ เขาขออกฉโนดแล้ว
สรุปมีทั้งหมด 10 แปลง

209 ไร่ 2 งาน 85 ตร.วา 40 ล้านบาท

สนใจติดต่อ 0818149949 ไลน์ไอดี @bptl

homepricethai.comขาย ที่ดิน ลำปาง