ขายที่ดิน จันทบุรี อำเภอ เมือง ติดถนน 3150 ตำบล จันทนิมิต (พุงทลาย)

ขายที่ดิน จันทบุรี อำเภอ เมือง ติดถนน 3150 ตำบล จันทนิมิต (พุงทลาย)

34 ไร่ๆละ 12 ล้าน

ผังเมือง สีเหลือง ที่อยู่อาศัยหนาเเน่นน้อย

Category:

Description

ขายที่ดิน จันทบุรี อำเภอ เมือง ติดถนน 3150 ตำบล จันทนิมิต (พุงทลาย)

34 ไร่ๆละ 12 ล้าน

ผังเมือง สีเหลือง ที่อยู่อาศัยหนาเเน่นน้อย

ขายที่ดิน จันทบุรี อำเภอ เมือง ติดถนน 3150 ตำบล จันทนิมิต พุงทลาย