ขายที่ดิน เกาะกวาง อำเภอเมืองกระบี่ วิวทะเล

ขายที่ดิน เกาะกวาง อำเภอเมืองกระบี่ วิวทะเล

ซีวิวสวยหลังโรงแรม 6 ดาวภูเล ทับแขก ริซ คาร์ตัน Ritz Carton จ.กระบี่ 500 เมตรจากทะเล
เกาะกวาง อำเภอเมืองกระบี่ ฉโนดถูกต้อง
17 ไร่เศษราคา ไร่ละ 10 ล้านบาท
ค่าโอนและค่าใช้จ่ายทุกอย่าง คนละครึ่ง

Category:

Description

ขายที่ดิน เกาะกวาง อำเภอเมืองกระบี่ วิวทะเล

ซีวิวสวยหลังโรงแรม 6 ดาวภูเล ทับแขก ริซ คาร์ตัน Ritz Carton จ.กระบี่ 500 เมตรจากทะเล
เกาะกวาง อำเภอเมืองกระบี่ ฉโนดถูกต้อง
17 ไร่เศษราคา ไร่ละ 10 ล้านบาท
ค่าโอนและค่าใช้จ่ายทุกอย่าง คนละครึ่ง

ขายที่ดิน เกาะกวาง อำเภอเมืองกระบี่ วิวทะเล